Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση της συνεδρίασης

Εισηγήσεις