Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 03-02-2015

Πρόσκληση της συνεδρίασης της 3ης Φεβρουαρίου 2015

Εισηγήσεις