Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 03-01-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο