Τροποποίηση της υπ.αριθμ.1317/03-08-2015 Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,6 ΜW της εταιρείας «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.»που αφορά τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Πάρκου ισχύος 3,4MW(ΑΕΠΟ:1333/1-4-2014) στη θέση ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΑ, Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας

Τροποποίηση της υπ.αριθμ.1317/03-08-2015 Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Αιολικού Πάρκου