Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ “Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και των συνοδών αυτού έργων της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Γ. Θ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ – ΣΙΑ ΟΕ» σε έκταση 78.912 τ. μ, στην θέση «Σκροβούλη» Βουνιχώρας, Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Γ. Θ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ - ΣΙΑ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε