Στοιχεία απο την μελέτη ασφαλείας και τον φάκελο κοινοποίησης της εταιρείας SYNGENTA HELLAS AEBE