«Συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης θεμάτων της επικείμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 21-6-2016»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-25-21-6-2016