Σχέδιο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε λευκές περιοχές της ελληνικής επικράτειας» στο Δήμο Θηβαίων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ