Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων του μεταλλείου νικελιούχου κοιτάσματος, στην περιοχή «Μαγούλα», Δήμου Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας, από την ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΜΑΕ

ΣΔΑ-ΛΑΡΚΟ-ΓΜΜΜΑΕ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΒΟΙΩΤΙΑ