Απόφαση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ