Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 10-5-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο