Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 23η (Τακτική) Συνεδρίαση, την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 στο Δομοκό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-23-6-6-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ