Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση 15 της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγήσεις