Πρόσκληση στην 25η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-25-21-6-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Σχολιάστε