Πρόσκληση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαίου 2016

4Η-2016-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ