Πρόσκληση στην 19η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-19-9-5-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ