Πρόσκληση της 4ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 (Ορθή Επανάληψη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018 - Αντιγραφή