Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση (Έκτακτη – Κατεπείγουσα) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π. μ, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση (Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01.09.2019

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5HΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣ 2019

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4HΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019-1

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στη Θήβα στην αίθουσα του Συλλόγου Φιλοπροόδων «Ο ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ» (Σ.Φ.Ε.) (οδός Επαμεινώνδα 2, Θήβα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3HΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣ 2019