Προσκλήσεις για την 11η Ειδική και 12η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ,την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ--