Προσκλήσεις για την 11η Ειδική και 12η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ,την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, στη Λαμία