Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση (Έκτακτη – Κατεπείγουσα) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π. μ, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων