Πρόσκληση στην 21η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-21-23-5-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ