Πρόσκληση στην 9η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.,,στην Λαμία

Πρόσκληση στην 9η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ