Πρόσκληση στην 9η Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 12.00 π.μ., στην Λαμία

Πρόσκληση_9ης Συνεδρίασης- Έκτακτης Κατεπείγουσας---