Πρόσκληση στην 8η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8_20-02-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ