Πρόσκληση στην 7η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7_12-02-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ