Πρόσκληση στην 7η Έκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση_7ης Συνεδρίασης- Έκτακτης Κατεπείγουσας