Πρόσκληση στην 6η(Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λίμνη Ευβοίας-Κτίριο Μελά

Πρόσκληση στην 6η(Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας