Πρόσκληση στην 6η (Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, στην Λαμία