Πρόσκληση στην 6η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6_5-02-2018-1

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ