Πρόσκληση στην 5η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5_29-01-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ