Πρόσκληση στην 5η (Τακτική) Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, στα Καμένα Βούρλα