Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος), στις 12- 11- 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.