Πρόσκληση στην 51η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-51-28-12-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ