Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6 – 8, Λαμία)

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ