Πρόσκληση στην 4η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4_22-01-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ