Πρόσκληση στην 49η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-49-12-12-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ