Πρόσκληση στην 48η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ