Πρόσκληση στην 43η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην Λαμία

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ