Πρόσκληση στην 41η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41 (06-11-2017 )-1

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ