Πρόσκληση στην 39η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39 (23-10-2017 )

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ