Πρόσκληση στην 39η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39_8-10-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ