Πρόσκληση στην 39η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ . Καλυβίων 2 , 3ος όροφος – Λαμία )

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ