Πρόσκληση στην 35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,στη Λαμία

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ