Πρόσκληση στην 34η(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34 18-9-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ