Πρόσκληση στην 34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34_3-09-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ