Πρόσκληση στην 34η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34 29-8-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ