Πρόσκληση στην 33η (Τακτική) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33 22-8-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ