Πρόσκληση στην 32η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ., στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32 4-9-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ