Πρόσκληση στην 32η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32 8-8-2016

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ