Πρόσκληση στην 32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 20η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,στη Λαμία

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ